Huoltajille

Tärkeitä linkkejä

Wilma

Kaupungin lomakkeita


Poissaolot

Sairaus

Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun. Huoltajia pyydetään ilmoittamaan oppilaan poissaolosta Wilmassa. Ilmoituksen voi myös tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestinä ensimmäisen poissaolopäivän aamuna koulusihteerille (040 4885753) tai luokanopettajalle. Jos ilmoitusta poissaolosta ei ole tehty, otetaan yhteys kotiin.

Jos lapsi on oikeutettu koulukyyditykseen taksilla, pitää ilmoitus tehdä myös taksin kuljettajalle.

Opettaja kirjaa luokkansa oppilaiden poissaolot ja niiden syyt Wilmaan. Poissaoloja seurataan ja niistä tehdään yhteenveto lukukauden päättyessä. Toistuvista poissaoloista keskustellaan huoltajien kanssa, tarvittaessa otetaan yhteys oppilashuoltoryhmään.

Oppilaalla on oikeus tukiopetukseen, jos hän sairauden vuoksi jää jälkeen opetuksessa. Matkan tms. poissaolon takia koulu ei yleensä anna tukiopetusta.

Matkat ym.

Lupa poissaoloon anotaan hyvissä ajoin etukäteen seuraavasti:

  • korkeintaan kolme päivää luokanopettajalta
  • korkeintaan kuukausi rehtorilta erillisellä lomakkeella, jonka saa rehtorilta tai koulun kotisivuilta
  • yli kuukausi sivistyslautakunnalta
  • huoltajalla on velvollisuus huolehtia oppilaan opiskelusta poissaolon aikana.
  • lomamatka ei oikeuta automaattisesti tukiopetukseen.