Kodin ja koulun yhteistyö sekä tiedottaminen

Toimimme kiinteässä yhteistyössä Koivuhaan koti ja koulu –yhdistyksen kanssa. Sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä on onnistuneen koulutyön edellytys.

Monissa luokissa toimii luokkatoimikunta joka yhdessä opettajan kanssa järjestää erilaisia oppilaan hyvinvointia edistäviä yhteistapahtumia. On erittäin tärkeää, että luokkien, jopa rinnakkaisluokkien huoltajat tuntevat toisensa. Se edistää oppilaiden turvallisuutta.

Opettajat ovat yhteydessä koteihin joko reppuvihon, tiedotteiden, kotisivujen/blogin tai Wilman kautta. Pääasiallinen tiedotuskanava on Wilma. On erittäin tärkeää, että koulun/luokan toimintaan liittyvissä mieltä askarruttavissa asioissa otetaan yhteys opettajaan joko Wilmassa tai puhelimitse (soittopyyntö koulusihteerin välitettäväksi, yhteystiedot sivulla 4).