Koulumatkat ja -kuljetukset

Koulumatkojen turvalliseen kulkemiseen kannattaa myös kotona kiinnittää huomiota. Kotona tulee kerrata keskeisimmät liikennesäännöt.

Turvallisuutta edistävät mm. seuraavat seikat:

  • Suosittelemme, että ekaluokkalaiset tulevat kouluun turvallisuussyistä jalkaisin, ellei heillä ole koulukyyditystä.
  • Toivomme, että myös kotona kiinnittäisitte riittävästi huomiota lastenne liikennekäyttäytymiseen ja ohjaisitte käyttämään turvallista reittiä kouluun.
  • Pyöräilykypärän käyttö on lakisääteistä ja ennen kaikkea kypärä lisää turvallisuutta, joten edellytämme, että oppilaamme käyttävät pyöräillessä pyöräilykypärää.
  • Koulumatkoillakaan emme hyväksy toisten kiusaamista.
  • Koulumatkoilla on voimassa koulun tapaturmavakuutus, joten on tärkeää, että oppilaat menevät koulusta suoraan kotiin. Vakuutus ei ole voimassa, mikäli oppilas poikkeaa koulumatkareitiltä.

Koulukyydityksen myöntämisestä ja aikatauluista huolehtii koulutoimisto. Koulukyydityksiä koskevissa asioissa pitää ottaa yhteyttä liikenneassistentti Sara Ingman, 040 4885747. Jokaiselle kyyditettävälle oppilaalle toimitetaan kuljetussuunnitelma, jossa on kuljetusaikataulu ja -reitti.

Oppilaiden tulee muistaa turvavyön käyttö, auton kuljettaja on velvollinen puuttumaan asiaan, jos oppilas laiminlyö turvavyön käytön.

Koulukuljettajille tai liikenneassistentille tulee ilmoittaa muutoksista oppilaan kuljetuksissa.

Lisätietoa kuljetuksista, kuljetusperiaatteista ja –säännöistä saa kaupungin kotisivuilta.