Oppilasarviointi

“Arviointi on oppilaan oppimisen arviointia, ei oppilaan arviointia.”Suomenkielisten alakoulujen arviointikäytänteet:


 • 1.lk Tutustumistapaaminen elo-syyskuu (määritellään koulukohtaisesti), oppimiskeskustelu ennen viikkoa 8, lukuvuositodistus (oppimiskeskustelun pohja)
 • 2.lk Laaja oppimiskeskustelu ennen viikkoa 8, lukuvuositodistus
 • 3.lk Sanallinen/numeerinen väliarviointi, käytöksen arviointi sanallinen, lukuvuositodistus
 • 4. Sanallinen/numeerinen väliarviointi, käytöksen arviointi sanallinen, lukuvuositodistus
 • 5. Oppimiskeskustelu, lukuvuositodistus (Wilman päivämäärä)
 • 6. Väliarviointi, laaja oppimiskeskustelu kevättalvella, (Wilman päivämäärä),lukuvuositodistus
 • Työskentelytaidot arvioidaan osana oppiaineita.


 • Taide- ja taitoaineiden arviointi sanallinen kuudenteen luokkaan asti, kuudennella välitodistuksessa kaikille numerot.

Asteikko on neliportainen:

 • Osaat erinomaisesti
 • Osaat hyvin
 • Osaat vaihtelevasti
 • Tarvitset tukea

Käyttäytymisen lausepankki

Järjestyssääntöjen noudattaminen:

 • Noudatat sovittuja sääntöjä ja hyviä tapoja esimerkillisen hyvin.
 • Noudatat sovittuja sääntöjä ja hyviä tapoja.
 • Noudatat yleensä sovittuja sääntöjä ja hyviä tapoja. Pystyt tarvittaessa korjaamaan käytöstäsi.
 • Noudatat vaihtelevasti sovittuja sääntöjä ja hyviä tapoja. Käytöksesi korjaaminen tuottaa sinulle haasteita.
 • Rikot tahallisesti sääntöjä.
 • Suhtaudut välinpitämättömästi sääntöjen ja hyvien tapojen noudattamiseen. Käytöksesi korjaaminen tuottaa sinulle toistuvasti haasteita.

Sosiaaliset taidot:

 • Käyttäydyt esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan. Otat toiset huomioon ja ylläpidät myönteistä ilmapiiriä.
 • Tulet hyvin toimeen toisten kanssa.
 • Tulet yleensä toimeen muiden kanssa.
 • Sinulla on toisinaan vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa.
 • Sinulla on toistuvasti vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa.
 • Sinulla on suuria vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa.
 • Käytöksesi on täysin hallitsematonta.