Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan oppilaalle tarjoamaa tukea koulutuntien aikana joko yksilöllisesti tai pienryhmässä, erillisessä tilassa tai oppilaan omassa luokassa. Sen tavoitteena on tukea ja ohjata oppilaan oppimista ja kehitystä sekä huomioida yksilölliset oppimisedellytykset. Osa-aikainen erityisopetus on tavallisimmin lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen opetusta sekä puheopetusta. Se voi olla myös englannin kielen, opiskelutaitojen, motoristen taitojen ja visuaalisen hahmottamisen harjoittelemista. Lisäksi sen avulla pyritään auttamaan oppilaita, joilla on tarkkaavaisuuden ongelmia tai vaikeuksia sosiaalisen tai tunne-elämän alueella. Erityisopettajat toimivat kiinteässä yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa.

Koulussa toimii myös 1.-3. ja 3.-6. luokkien erityisluokat, jotka on tarkoitettu laajamittaista erityistä tukea tarvitseville oppijoille.