Oppilaalle

Järjestyssäännöt

1§ Koulussa noudatetaan koulun toimintaan liittyvää lainsäädäntöä. Järjestyssäännöt on laadittu lainsäädännön tueksi.

2§ Koulussa jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Jotta tämä tärkeä periaate toteutuisi, koululla on järjestyssäännöt, joita kaikki noudattavat. Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kaikkien koulussa työskentelevien ja asioivien hyvinvointia, siksi on tärkeää että me kaikki sitoudumme noudattamaan niitä.

3§ Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana koulun alueella ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa.

4§ Koulumatkoilla tulee kulkea liikennesääntöjen mukaan ja muutenkin noudattaa hyviä tapoja sekä koulun pihalla voimassaolevia käytänteitä.

 • Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja –määräyksiä sekä hyviä tapoja. Koulupäiväni alkaa kotiovelta ja päättyy kotiovelle tai iltapäiväkerhoon.
 • Jos kuljen taksissa tai linja-autossa, käytän turvavyötä ja noudatan aina kuljettajan ohjeita.
 • Jos tulen kouluun huoltajan luvalla polkupyörällä, käytän aina polkupyöräkypärää ja ajan pyöräteillä aina, kun se on mahdollista.
 • Koulun pihalla vien pyöräni polkupyörätelineeseen ja lukitsen sen. Polkupyöräkypärän otan mukaani ja säilytän sitä opettajani antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Tervehdin kaikkia iloisesti, niin koulutovereita kuin henkilökuntaakin.
 • Kun välituntivalvojan kello soi, siirryn rauhallisesti ja reippaasti sisätiloihin.
 • Ulko-oven luona pyyhin huolellisesti jalkani ja talvisaikaan puhdistan itseni lumesta. Jos minulla on maila, sukset, sauvat tai muuta varusteita, noudatan suurta varovaisuutta, jotten vahingoittaisi ympärillä olevia.
 • Riisun kenkäni, kun tulen sisään.

5§ Koulun sisätiloissa tulee liikkua varovaisuutta ja hyviä tapoja noudattaen.

 • Liikun rauhallisesti kävellen, en juosten enkä hyppien, käytävien ja portaikkojen oikeassa reunassa.
 • Käyttäydyn asiallisesti ja rauhallisesti, en huuda enkä aiheuta meteliä, sillä en halua häiritä koulutoverieni työskentelyä.
 • Koulun henkilöstön antamiin ohjeisiin suhtaudun asiallisesti ja yritän toteuttaa ne viipymättä.
 • Hyviin tapoihin ei kuulu sisällä kuljeskelu päähine päässä.
 • Laitan takkini, käsineeni ja päähineeni niille varattuun naulakkoon sekä kenkäni kenkätelineeseen. Huolehdin siitä, että tavarani eivät loju käytävän lattialla.

6§ Oppilaiden tulee käytöksellään kantaa vastuunsa omasta opiskelustaan, edistää omalla käytöksellään koulun työrauhaa sekä viihtyvyyttä.

Oppitunneilla

 • Oppitunneille saavun ajoissa tehtävät tehtynä ja läksyt luettuina sekä tarvittavat opiskelutarvikkeet mukana.
 • Odotan oppitunnin alkua istuen rauhallisesti paikallani valmistautuen seuraavaan tuntiin. Toimin samoin myös silloin, kun oppitunti ei ole omassa luokassa, ellei opettajani ole toisin ilmoittanut..
 • Osallistun työskentelyyn aktiivisesti ja annan kaikille työrauhan.
 • Noudatan tarkasti opettajan ja avustajan antamia ohjeita.
 • Huolehdin työympäristöni siisteydestä, pidän pulpettini ja sen ympäristön siistinä ja roskattomana. Koska kannan vastuun luonnosta ja ympäristöstä, roskat ja jätteet toimitan roskakoriin, paperijätteen laitan kierrätysastiaan.

Liikuntatunnilla

 • Saavun liikuntatunnille mukanani se varustus, jonka opettaja on minulle ilmoittanut.
 • Jos liikuntatunti on ulkona, Rehdillä tai jossain muualla, odotan opettajaa koulun yläpihan sadekatoksessa, ellei opettaja ole määrännyt jotain muuta odotuspaikkaa.
 • Liikuntatunnin jälkeen peseydyn opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Käsityötunnilla

 • Jos käsityötunti ei ole omassa luokassa, odotan tunnin alkamista opettajan osoittamassa paikassa.
 • Turvallinen työskentely käsityöluokassa edellyttää huolellisuutta; en juokse enkä törmäile työvälineet kädessä.
 • Käytän aina opettajan määräämiä suojavälineitä, jotka tarvittaessa löydän opettajan osoittamasta paikasta
 • Työskentelen vain opettajan osoittamassa työpisteessä, työskentely väärässä paikassa voi johtaa vaaratilanteeseen.
 • Noudatan tarkasti opettajan ja avustajan antamia työohjeita.
 • Käytän vain niitä työvälineitä, koneita ja laitteita, joiden käyttöön opettaja on minut opastanut ja antanut luvan.
 • Käytön jälkeen palautan kaiken huolellisesti paikoilleen.
 • Nimeän työni ja säilytän sitä opettajan osoittamassa paikassa.
 • Tunnin päättyessä osallistun omalta osaltani luokan siivoukseen sekä huolehdin siitä, että luokka on vähintään yhtä hyvässä järjestyksessä kuin sinne saapuessani.

7§ Välitunneilla oppilaiden tulee leikkiä ja pelata muut huomioiden

 • Välitunnin alettua siirryn viipymättä ulos, ellen saa muita ohjeita henkilökunnalta. En jää lorvimaan käytäviin, enkä pelaa mitään pallo- ja mailapelejä sisällä muualla kuin liikuntatiloissa.
 • Pysyn koulun välituntialueella ja noudatan ulkovalvojien antamia ohjeita.
 • Minulla on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.
 • Välitunnit ovat virkistymistä varten. Leikin vain turvallisia leikkejä ja olen kohtelias ja huomaavainen koulutovereitani kohtaan.
 • Jos huomaan jonkun tarvitsevan apua, annan sitä viipymättä. Jos en itse pysty auttamaan, haen paikalle nopeasti ulkovalvojan.
 • En riitele, kiusaa enkä aiheuta epäsopua. Jos huomaan uhkaavan tilanteen, ilmoitan siitä välittömästi ulkovalvojalle.
 • Kellon soitua siirryn viivyttelemättä seuraavalle oppitunnille.

8§ Ruokailussa tulee noudattaa hyviä ruokailutapoja

 • Ruokailuun menen ja siellä toimin koulun henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan.
 • Ruokajonossa odotan rauhallisesti vuoroani muita häiritsemättä.
 • Maistan kaikkia ruokia, joille en ole allerginen tai joiden syöminen ei aiheuta minulle ruoka-aversiota (pahoinvointia). Annostelen ruokaa lautaselleni sen verran, kuin jaksan syödä.
 • Siirryn ruokailemaan opettajan minulle osoittamaan pöytään.
 • Noudatan hyviä pöytätapoja ja keskustelen hiljaisella äänellä vain lähellä istuvien kanssa. Puheeni ei kuulu viereisiin pöytiin.
 • Käytän ruokaillessani veistä ja haarukkaa (keittoruuissa lusikkaa).
 • Syön lautaseni tyhjäksi. Jos en kuitenkaan jaksa syödä kaikkea, sovin siitä opettajani kanssa.
 • Syötyäni poistun ruokalasta heti, kun olen saanut siihen opettajalta luvan, sillä en halua viedä istumapaikkaa vielä ruokailuun tulevalta koulutoveriltani.
 • Tyhjät ruokailuastiat ja -välineet palautan pesulinjalle oikeille paikoille.
 • Kiitän keittiöhenkilökuntaa ruuasta.

9§ Oppilaalla on oikeus turvalliseen ja kannustavaan työyhteisöön, mutta samalla velvollisuus käsitellä huolellisesti omaa ja koulun omaisuutta.

 • Jos koen itse, tai näen koulutoverini kokevan kiusaamista, vääryyttä tai väkivaltaa, ilmoitan siitä heti opettajalle tai muulle aikuiselle.
 • Jos löydän heitteille jätettyjä tavaroita koulusta, koulun pihalta tai koulun välittömästä läheisyydestä, toimitan ne mahdollisimman pian koulun henkilökunnalle.
 • Huolehdin hyvin koulusta saamistani opiskelutarvikkeista ja kirjoista.
 • Pidän asusteeni naulakossa sekä muut tavarani ja varusteeni niille osoitetuissa paikoissa. En säilytä koulussa tarpeettomia tavaroita.
 • Pidän pulpettini ja sen ympäristön hyvässä järjestyksessä, näin edesautan meidän kaikkien viihtyvyyttä koulussa. Käsittelen pulpettiani hyvin, en piirtele tai turmele sitä.
 • Huolehdin yhteisistä välineistä ja palautan ne käytön jälkeen oikeille paikoille. Ilmoitan koulun henkilöstölle, jos huomaan jonkin olevan epäkunnossa.
 • Voin tuoda kännykän tai muun elektronisen laitteen kouluun, jos huoltajani näkee siihen olevan tarvetta. Koulupäivän aikana pidän sen kuitenkin äänettömänä tai suljettuna. Koulu ei vastaa rikkoutuneista tai kadonneista elektronisista laitteista.
 • Ymmärrän, että jos tahallani turmelen tai vahingoitan toisen omaisuutta, olen siitä korvausvastuussa.
 • Noudatan koulupäivän aikana aina koulun henkilökunnan antamia ohjeita.
 • Jos olen poissa koulusta, selvitän itse annetut läksyt.

10§ Ohjeet ulkopuolisille käyttäjille

 • Noudata moitteetonta järjestystä koulun tiloissa, muista pitää koulun ulko-ovet lukittuina.
 • Huolehdi välineiden hyvästä kunnosta ja palauta ne oikeille paikoilleen.
 • Jätä ulkojalkineet käytävään; liiku koulun saleissa, luokissa ja pukusuojissa sisäjalkinein.
 • Pidä paikat siisteinä ja ehjinä ja ilmoita rikkoutuneista välineistä tai tiloista mahdollisimman pian koulun rehtorille (044 3585749) tai kiinteistönhoitajalle (044 3585999).
 • Vältä asiatonta oleskelua koulun tiloissa ja alueella.
 • Ryhmävastaavien tulee huolehtia siitä, että näitä ohjeita noudatetaan.